41/ Các SME Hàn Quốc cần giảm phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo giới phân tích thị trường, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của Hàn Quốc cần nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc và đa dạng hóa các thị trường nước ngoài để hạn chế tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc và Hiệp hội Kinh doanh nhỏ và vừa (SMBA), kim ngạch xuất khẩu của các SME của Hàn Quốc sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2016 đã tăng 1,9% lên 22,5 tỷ USD.

SMBA cho biết dự định tài trợ cho hoạt động tổ chức triển lãm các sản phẩm của SME ở nước ngoài và thành lập các trung tâm trao đổi công nghệ ở Iran, Việt Nam, Indonesia (In-đô-xi-a), Thái Lan, Peru (Pê-ru) và Mexico (Mê-hi-cô) như một phần nỗ lực giúp các SME chiếm được vị trí tiên phong ở những thị trường chiến lược như vậy.

Thị trường Trung Quốc chiếm gần 23% kim ngạch xuất khẩu của các SME của Hàn Quốc trong năm 2016, thấp hơn chút ít so với mức tương ứng 26,5% của các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Năm 2016, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của các SME với tỷ trọng 22,6%, tiếp theo là Mỹ với 11,5%, Nhật Bản với 9,7% và Liên minh châu Âu (EU) với 5,1%.

Nguồn: Theo Yonhap

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199