65/ Nga trì hoãn loại bỏ thuế xuất khẩu dầu mỏ tới năm 2022-2025

Nga, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang ở giữa giai đoạn gọi là “cơ chế thuế”, theo đó họ đang dần tăng thuế khai thác khoán sản MET, trong khi ở cùng thời điểm đó cắt giảm thuế xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm đã lọc.

Trước đó Bộ Tài chính đã xem xét cắt giảm thuế xuất khẩu dầu mỏ xuống 0% trong khoảng từ 2018 tới 2020.

Siluanov đã trả lời trong một hội nghị thuế được tổ chức bởi Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga “chúng tôi nghĩ rằng thuế xuất khẩu dầu mỏ có thể được loại bỏ hoàn toàn từ 2020 tới 2025”. “Chúng tôi đang tổ chức bàn luận với các công ty dầu mỏ và Bộ Năng lượng và tôi chắc chắn rằng một quyết định liên quan sẽ được thực hiện”.

Ông từ chối chỉ ra MET sẽ tăng bao nhiêu nhưng cho biết mức tăng đã lên kế hoạch sẽ là trung bình đối với các công ty dầu mỏ và khí đốt, dựa vào kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu.

Các quan chức chính phủ đã cho biết họ sẽ dễ dàng hơn chỉ đánh thuế các nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt trong nước thay cho việc đánh thuế xuất khẩu. Bằng cách loại bỏ thuế xuất khẩu, Nga cũng sẽ mang hệ thống thuế của mình phù hợp với các đối tác Liên minh Khách hàng Belarus và Kazakhastan.

Các công ty dầu mỏ và khí đốt đã lên tiếng hỗ trợ đối với việc cải tổ thuế, cho biết việc đánh thuế lợi nhuận của họ hơn là xuất khẩu và thăm dò sẽ thúc đẩy sản xuất do chúng phản ánh tốt hơn chi phí thăm dò và rủi ro.

Trong việc cải tổ thuế, chính phủ Nga cũng đang xem xét nâng thuế giá trị gia tăng nhưng giảm các khoản thanh toán an ninh xã hội bắt buộc.

Siluanov cho biết rằng một động thái như thế có thể dẫn tới tỷ lệ lạm phát tiêu dùng tăng chỉ một lần 2%.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199