81/ Đề nghị Ấn Độ bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng của VN

Ngày 16.3, Văn phòng Chính phủ VN cũng phát đi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về thông tin phản ánh Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ VN.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng xử lý phù hợp trong tháng 3.

Trước đó, thông báo tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng nêu trên được phía Ấn Độ công bố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7.3.

Nguồn: Báo Thanh Niên

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199