92/ Áo tài trợ 200.000 CHF nhằm tăng cường năng lực đàm phán thương mại cho LDC

hính phủ Áo vừa đóng góp 200.000 CHF để giúp các nước đang phát triển và kém phát triển tham gia hiệu quả vào đàm phán thương mại toàn cầu.

Khoản đóng góp vào Quỹ tín thác toàn cầu chương trình nghị sự phát triển Doha của WTO (DDAGTF) năm 2017 sẽ tài trợ các khóa đào tạo cho cán bộ chính phủ của các nước thành viên WTO ở cả Geneva và các khu vực khác, nhằm tăng cường hiểu biết và thực thi các hiệp định của WTO, cũng như nâng cao kỹ năng đàm phán. Kể từ khi thành lập vào năm 2001, quỹ đã có hơn 2.400 hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực.

Tổng giám đốc Roberto Azevêdo cho biết: “Sự đóng góp của Áo sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển nâng cao năng lực thương mại để họ có thể hội nhập hiệu quả hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Tôi hoan nghênh đóng góp này của Áo”.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế của Áo, Reinhold Mitterlehner, nói: “Áo cho rằng thương mại tổng thể có thể đóng góp đáng kể vào phát triển bền vững bằng cách kích thích tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo thông qua tạo việc làm. Qua sự đóng góp vào quỹ này, chúng tôi cam kết cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển và các nước LDC mở rộng năng lực thương mại và hội nhập vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. ”

Áo đã tài trợ gần 4,5 triệu CHF cho các quỹ uỷ thác của WTO trong 15 năm qua và là nhà tài trợ thứ ba cho quỹ trong năm nay.

Nguồn: WTO

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199