Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh

Sáng 29-5, tại Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật ba thành phố kết nghĩa Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Vẻ đẹp dân gian”.

Liên hoan được luân phiên tổ chức hằng năm ở ba thành phố từ năm 2011 đến nay. Tại liên hoan lần này, có 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật chọn lọc được sáng tác trong hai năm qua; trong đó các tác giả Hà Nội có 40 tác phẩm, các nhà nhiếp ảnh Huế và TP Hồ Chí Minh có 60 tác phẩm.

Các bức ảnh chủ yếu phản ánh vẻ đẹp cuộc sống dân gian của ba miền đất nước với các đề tài phong cảnh, chân dung, nét đẹp văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137