Cơ cấu tổ chức của Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- TS. Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng– Thành viên Ban liên ngành TBT

- ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo – Phó Vụ trưởng

- TS. Võ Quốc Đoàn  – Phó Vụ trưởng

* Cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gồm:

- Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học

+ TS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng

+ TS. Trần Thị Kim Quế

+ ThS. Đoàn Đình Lâm

+ ThS. Võ Thị Kim Dung

- Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ (Điểm TBT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tại đây)

+ ThS. Phạm Băng Tâm –  Trưởng phòng – Chịu trách nhiệm chính

+ ThS. Dương Viết Huy – Phó trưởng phòng

+ ThS. Lê Văn Tuấn – Chuyên viên

- Phòng Quản lý Bảo vệ Môi trường

+ ThS. Lê Thanh Xuân, Trưởng phòng

+ ThS. Bùi Bích Ngọc

+ ThS. Phùng Văn Tiến

+ CN. Trần Lan Hương

 

* Trụ sở:

- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà D, Số 51 Ngô Quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (844)3.9438231 Ext: 118 – Fax: (844)3.9448755, Email: tbt-mocst@tbtvn.org /vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn