Cơ cấu tổ chức của Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
- Tiến sỹ Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng– Thành viên Ban liên ngành TBT
- Thạc sỹ Đinh Nguyễn Phương Thảo – Phó Vụ trưởng
- Tiến sỹ Võ Quốc Đoàn  – Phó Vụ trưởng

* Cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gồm:

– Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học

+ ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng
+ ThS. Trần Thị Kim Quế
+ ThS. Đoàn Đình Lâm
+ ThS. Võ Thị Kim Dung

- Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ (Điểm TBT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tại đây)

+ ThS. Phạm Băng Tâm –  Trưởng phòng – Chịu trách nhiệm chính
+ ThS. Dương Viết Huy – Phó trưởng phòng
+ ThS. Nguyễn Thị Vân Dung – Chuyên viên
- Phòng Quản lý Bảo vệ Môi trường
+ CN. Lê Thanh Xuân, Trưởng phòng
+ ThS. Bùi Bích Ngọc

* Trụ sở:
- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà D, Số 51 Ngô Quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (844)3.9438231 Ext: 118 – Fax: (844)3.9448755, Email: tbt-mocst@tbtvn.org /vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn