Điểm Thông báo và hỏi đáp TBT của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà D, Số 51 Ngô Quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (844)3.9434190 Ext: 118 – Fax: (844)3.9448755,

Email: tbt-mocst@tbtvn.org hoặc vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn