Chiều ngày 17/7/2023, tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Đây là một bước kiện toàn về tổ chức cán bộ nhằm thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm, gồm có:

1. Đ/c Vũ Văn Thanh được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

2. Đ/c Nguyễn Quý Phương được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

3. Đ/c Đinh Ngọc Đức được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

4. Đ/c Nguyễn Đạo Dũng được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

6. Đ/c Hoàng Quốc Hòa được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

7. Đ/c Đỗ Cẩm Thơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

8. Đ/c Trần Quang Hảo được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

9. Đ/c Hoàng Hoa Quân được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

10. Đ/c Phạm Lê Thảo được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

11. Đ/c Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

12. Đ/c Lưu Thị Hương Hoài được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

13. Đ/c Trần Thị Phương Nhung được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

14. Đ/c Trần Phong Bình được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

15. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

16. Đ/c Phan Thị Thái Hà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bổ nhiệm vào các chức vụ mới. Đồng thời, Cục trưởng yêu cầu các đồng chí khẩn trương ổn định về tổ chức, công việc để triển khai ngay các nhiệm vụ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mà lãnh đạo Bộ đã giao, cùng toàn ngành hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với ngành du lịch.

Nguồn  Cục DLQGVN