30. ASEAN đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội

Tinh thần này được khẳng định mạnh mẽ tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 15 đã diễn ra tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, ngày 4/6.

Hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng/trưởng đoàn phụ trách trụ cột Văn hóa-Xã hội của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 và một số vấn đề khác có liên quan.

Các đại biểu hoan nghênh và đánh giá cao những ưu tiên của Lào đưa ra trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy các văn kiện của Cộng đồng để trình lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 sẽ diễn ra vào tháng 9/2016. Bao gồm: Tuyên bố Vientiane về Chuyển đổi từ việc làm không chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN; Tuyên bố Vientiane về Tăng cường hợp tác di sản văn hóa trong ASEAN; Tuyên bố ASEAN về một ASEAN một phản ứng chung: Phản ứng chung của ASEAN trước thảm họa trong và ngoài khu vực; Tuyên bố chung của ASEAN về Đa dạng sinh học cho cuộc họp lần thứ 13 của Hội nghị các bên của Công ước về Đa dạng sinh học (2016) và Tuyên bố ASEAN về Tăng cường giáo dục cho trẻ em không đi học.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã ra Tuyên bố chung và thống nhất các nội dung của hội nghị, đặc biệt là tiến độ hoàn thiện các văn kiện, tuyên bố cũng như việc thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2015 để trình các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét, thông qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khẳng định, Việt Nam ủng hộ những ưu tiên và sáng kiến của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào.

Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN trong việc điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199