35. Phát động cuộc thi ảnh về đời sống văn hóa nông thôn mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” vào sáng 1/6, tại Hà Nội.

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài công tác, sinh sống tại Việt Nam.

Nội dung tác phẩm dự thi phản ánh được cuộc sống lao động thường ngày của người dân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là trong việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.

Các tác phẩm dự thi có thể phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt gắn với xây dựng nông thôn mới; giới thiệu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ca ngợi tinh thần khắc phục khó khăn, làm chủ cuộc sống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199