44. Thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó đẩy mạnh sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Về cơ cấu giải thưởng có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Tác giả hoặc tập thể tác giả ngoài nhận được phần thưởng tương ứng với giải thưởng còn được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cuộc thi viết sẽ được phát động vào tháng 6/2016. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải thưởng vào cuối tháng 11/2016.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199