51. Tái bản cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập”

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016), kỷ niệm 126 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tái bản có bổ sung, chỉnh sửa cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập” do PGS.TS Đàm Đức Vượng chủ biên.

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc. Điểm mới của cuốn sách trong lần tái bản này chính là những thông tin kịp thời, chính xác, khách quan và chân thực về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa diễn ra đầu năm 2016 vừa qua.

Với kết cấu 3 phần một cách rõ ràng, cuốn sách trình bày một cách chi tiết, tỉ mỉ về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Độc giả sẽ dễ dàng đọc và cảm nhận về những trang viết không hề khô khan, cứng nhắc qua lời văn, cách viết của PGS.TS Đàm Đức Vượng. Qua đó thấy được rất nhiều những sự kiện đầy biến động, những bước ngoặt đầy thăng trầm của đất nước Việt Nam trong tiến trình lịch sử, thêm kính trọng, tin tưởng vào Bác Hồ, vào Đảng, vào Nhà nước Việt Nam.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199