115. Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam: Lan tỏa tình yêu biển đảo

Đây là lần đầu tiên Nam Định được chọn là nơi diễn ra Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8 năm 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/6/2016 tại Thị trấn Thịnh Long, huyện Hảu Hậu, tỉnh Nam Định.

Với chủ đề “Vì một Hành tinh xanh”, tuần lễ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lực lượng thanh niên làm vệ sinh môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp tuyên truyền và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển…

Đỉnh cao của sự kiện này là Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào ngày 8/6.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Nam Định. Sự kiện này thu hút các Bộ, ban ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Qua đó, khuyến khích tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề công tác quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững, quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đây là dịp để tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời tổ quốc… Đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199