14. Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam: Tôn vinh các giá trị gia đình

Tối 28/6, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam và chương trình nghệ thuật “Gia đình yêu thương”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự.

Cùng dự còn có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; ông Trần Tuấn Anh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; cùng đông đảo các đại biểu đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và Hà Nội.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gia đình luôn giữ vai trò là tế bào của xã hội, là tổ ấm duy trì nòi giống, là thiết chế quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tạo chuyển biến quan trọng cho việc phát triển của gia đình Việt Nam, từng bước đưa Ngày Gia đình vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa nhân văn cao cả, được lan truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng gia đình, từng cá nhân có những hành động thiết thực để tôn vinh và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là nơi giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Qua nhiều thời kỳ, dù quy mô, cấu trúc và các quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ngày Gia đình Việt Nam đã thực sự trở thành một trong những sự kiện văn hóa xã hội có sức lan toả mạnh mẽ, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Ngày Gia đình Việt Năm năm 2016 gắn với sự kiện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” với các nhiệm vụ chính là thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các cơ quan, các địa phương biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199