149/ Tổng thống Trump ủng hộ thương mại, sẽ chỉ đề xuất những thay đổi “vừa phải” đối với NAFTA

Tổng thống Trump và chính quyền của ông sẽ chỉ tìm kiếm những thay đổi khiêm tốn của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với Mexico và Canada, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ năm. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, Trump thường xuyên gọi hiệp ước này là “thảm hoạ” và đề xuất sẽ xóa bỏ NAFTA trong nỗ lực theo đuổi các hiệp định thương mại đơn phương mới.

Theo đề xuất mới của Chính phủ Trump, Hoa Kỳ sẽ giữ hầu hết các điều khoản gây tranh cãi của NAFTA, bao gồm các ban trọng tài cho phép các nhà đầu tư ở ba quốc gia tránh các tòa án địa phương để giải quyết các yêu sách dân sự.

Tuy nhiên, sự thay đổi chính ở đây là sẽ có một điều khoản mới, cho phép một quốc gia trong khối NAFTA đưa ra mức thuế nếu mức gia tăng nhập khẩu gây ra “tổn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa tổn thương nghiêm trọng” đối với ngành công nghiệp trong nước.

Một mục tiêu khác trong dự thảo là “thiết lập các quy tắc yêu cầu mua sắm của chính phủ được thực hiện theo cách thức phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và chính sách của chính quyền về ưu đãi mua sắm trong nước”, tờ báo cho biết.

Điều này có lợi cho chương trình “Mua hàng Mỹ” của Trump, nhưng cũng có thể khiến các công ty của Hoa Kỳ mất khách hàng ở Mexico và Canada.

Những văn bản này cũng sẽ tăng cường thương mại và thương mại số, thực thi chặt chẽ hơn về sở hữu trí tuệ và đòi hỏi công ty nhà nước hoạt động theo mô hình thương mại.

Dự thảo đề xuất sẽ được sửa đổi, và theo luật thương mại, chính quyền phải thông báo cho Quốc hội 90 ngày trước khi bắt đầu đàm phán thương lượng chính thức của NAFTA diễn ra.

Nguồn: www.salon.com

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200