136/ WTO ra phán quyết có lợi cho Trung Quốc trong vụ tranh chấp với EU

Trong giai đoạn 2006-2009, EU đã thiết lập một loạt biểu thuế đánh vào các sản phẩm gia cầm nhập khẩu. Tuy nhiên, EU đã thỏa thuận riêng và giảm thuế cho sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Brazil và Thái Lan.

Trung Quốc cho rằng nước này đáng được hưởng những điều kiện như vậy dựa theo các điều luật của WTO – một tổ chức luôn nỗ lực xây dựng một sân chơi công bằng cho thương mại thế giới.

Sau khi EU từ chối yêu cầu đó, Trung Quốc đã gửi bản khiếu nại gồm 10 điểm lên WTO vào năm 2015.

Tại phiên phân xử ngày 28/3 vừa qua, các chuyên gia của WTO đã ủng hộ Trung Quốc 2 trong số 10 điểm, đồng thời nhận định rằng EU đã vi phạm các nguyên tắc của WTO trong việc nhập khẩu vịt, gà và ngỗng từ Trung Quốc.

Sau phán quyết ban đầu này, hai bên sẽ có 60 ngày để kháng án./.

Nguồn: Theo Vietnamplus

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199