163/ Thương mại sau Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Giữa tháng 3, các bộ trưởng và các đại diện cấp cao từ các quốc gia đã ký kết vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), cùng với Trung Quốc, Colombia và Hàn Quốc, đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Trump rút khỏi Hiệp định thương mại này. Tín hiệu từ Viña del Mar – Chile, nơi cuộc họp diễn ra, cho thấy: Thương mại đa biên và hội nhập khu vực Thái Bình Dương đang còn “sống” và đang đi vào hoạt động.

Phiên họp do Chilê làm chủ trì của khối thương mại liên minh Thái Bình Dương (gồm Chilê, Colombia, Mexico và Peru), là một dấu hiệu cần thiết cho sự ổn định ở những vùng biển ngày càng không chắc chắn. Chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy ngày càng tăng lên trên toàn thế giới. Thật vậy, chủ nghĩa đa phương và chính khái niệm về an ninh tập thể kinh tế đang bị thách thức. Những lo ngại về việc cắt giảm việc giao thương phải được tính đến. Bất bình đẳng về xã hội và kinh tế phát sinh từ thương mại là có thật.

Các nước trong Liên minh Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở song phương, nhưng khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng hướng tới thời đại toàn cầu hóa mới trong thế kỷ 21 bằng cách tiếp tục cách tiếp cận đa phương về thương mại được hình thành trong TPP, mặc dù thỏa thuận không còn tồn tại như chúng ta đã biết.

15 quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương có mặt tại cuộc họp Chile vào 3 tuần trước đã cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ và ổn định trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mở ra các nền kinh tế, thương mại tự do và hội nhập khu vực là con đường dẫn tới sự phát triển toàn diện và tiến bộ. Chúng ta cam kết làm việc theo nguyên tắc và nội dung cốt lõi để thúc đẩy thương mại mở, cùng với các chính sách trong nước và xã hội.

Ví dụ, Chilê đã sử dụng các hiệp định kinh tế và thương mại để thúc đẩy tăng trưởng, từ đó cho phép nước này áp dụng các chính sách linh hoạt, gắn với trách nhiệm với xã hội về cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và quyền lao động để đảm bảo lợi ích của tất cả người dân Chilê. Nền kinh tế Chile đã tăng trưởng trung bình 4% trong 10 năm qua, chủ yếu là do thương mại ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ nghèo giảm dần xuống còn 11,7% vào năm 2015 so với 39% năm 1990, khi dưới một nền dân chủ phục hồi, Chile bắt đầu đàm phán các giao dịch thương mại.

Để đạt được mục đích đó, liên minh Thái Bình Dương đã đồng ý đưa Viña del Mar để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với các đối tác Châu Á Thái Bình Dương nhằm đạt được các thỏa thuận toàn diện và cân bằng đạt được các tiêu chuẩn cao do TPP thiết lập, như cải thiện dịch vụ, , Tăng cường bảo vệ môi trường và hướng dẫn chung cho thương mại điện tử. Cam kết này thể hiện một sự thay đổi lớn, vì sự nhấn mạnh không còn đối với những gì sẽ xảy ra với T.P.P. Nhưng về việc thúc đẩy tầm nhìn của mình bằng cách sử dụng Liên minh Thái Bình Dương làm nền tảng cho các hiệp định thương mại trong tương lai.

Thương mại, đặc biệt là trong bán cầu và với các đối tác Thái Bình Dương, cho phép các quốc gia như Chile tiếp cận hàng tỷ người tiêu dùng. Đồng thời, thương mại hóa toàn cầu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới, giúp xã hội phát triển bình đẳng và công bằng, tạo cơ hội duy nhất để học hỏi từ những kinh nghiệm mà khu vực đã tích lũy được trong lĩnh vực sản xuất và năng suất.

Chi lê, một ví dụ điển hình cho sự thịnh vượng nhờ tự do thương mại

Chilê là một ví dụ về thương mại làm cho các quốc gia đang phát triển này trở nên thịnh vượng. Ngày nay, quốc gia này dẫn dắt Mỹ Latinh về khả năng cạnh tranh, trong khi nó tiếp tục cải thiện bình đẳng về thu nhập và giảm nghèo. Hội nhập kinh tế khu vực đã đóng một vai trò quan trọng trong những thành tựu này. Chín mươi bảy phần trăm thương mại của Chilê được thực hiện thông qua các hiệp định thương mại tự do, và xuất khẩu của nó tới và từ các đối tác của mình với các hiệp định như vậy đã hoạt động tốt hơn so với những nước không có thực hiện hiệp định.

Chỉ riêng Liên minh Châu Á Thái Bình Dương chiếm hơn một phần ba tổng sản phẩm quốc nội của Châu Mỹ Latinh, chiếm gần một nửa thương mại của khu vực với thế giới và bao gồm một thị trường tiêu dùng ngày càng tăng với hơn 214 triệu người cam kết thương mại tự do và công bằng, cùng hợp tác để đạt được dòng chảy tự do hàng hóa, dịch vụ, con người và vốn.

Chúng ta không cần phải đồng ý về mọi thứ để đạt được từ thương mại. Cách thức các quốc gia khác nhau nhìn thấy các hiệp định song phương, khu vực hoặc đa phương có thể khác nhau, nhưng các nhà lãnh đạo của họ nợ công dân của mình để đưa ra các chương trình thương mại mang tính xây dựng thúc đẩy sự phát triển và phúc lợi cho tất cả mọi người.

Một ví dụ điển hình là Hiệp định Thương mại tự do Hoa Kỳ – Chilê song phương, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Kể từ khi hiệp định này có hiệu lực vào năm 2004, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Chile đã tăng lên hơn 10 tỷ USD từ 2,7 tỷ USD, và xuất khẩu của Chilê sang Hoa Kỳ đã tăng lên 6,7 tỷ USD từ 3,7 tỷ USD. Hoa Kỳ hiện đang có thặng dư thương mại lớn hàng năm với Chile.

Hợp tác đa phương là một cách hiệu quả để mở rộng nền kinh tế của chúng ta, đảm bảo an ninh và thúc đẩy việc trao đổi kiến ​​thức và tài năng. Sự tham gia của Hoa Kỳ trong hội nhập như vậy chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Tuy nhiên, thương mại không phải là một trò chơi tổng bằng không (zero-sum game), như một số người nói. Trong một thời gian dài, các quốc gia đang thúc đẩy kinh tế toàn cầu hóa đã nhận được sự ủng hộ của công chúng đối với thương mại tự do. Với những nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, bây giờ chúng ta phải thừa nhận những nguy hiểm thực sự của người dân bị bỏ rơi phía sau. Đồng thời, chúng ta không thể làm ngơ việc đóng cửa biên giới và tăng thuế sẽ làm đảo ngược tiến trình của công nghệ mà đã tạo ra một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và gắn kết với nhau. Thay vào đó, chúng ta phải nâng cao sự ủng hộ của công chúng bằng việc khai thác thương mại và hội nhập như một động cơ cho tăng trưởng và cơ hội cho hàng tỷ người.

Đã đến lúc bắt đầu định hình lại tương lai của thương mại. Cuộc họp của Viña del Mar đã thực hiện điều này. Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng hoặc thua cuộc.

Nguồn: New York Times 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199