176/ EU đầu tư 21,563 tỷ USD vào Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư EU đã đầu tư vào 19 ngành trong hệ thống phân ngành của Việt Nam. 3 lĩnh vực được các doanh nghiệp (DN) EU quan tâm là: Công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện và kinh doanh bất động sản. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 630 dự án, có tổng vốn đăng ký đạt khoảng 8 tỷ USD, chiếm 32,2% về số dự án và 34,7% vốn đăng ký của EU tại Việt Nam. Đứng thứ 2 và 3 là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với 3,2 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư và bất động sản với 2,5 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng vốn EU đầu tư tại Việt Nam.

54/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã thu hút được FDI từ EU. Trong đó, 2 địa phương thu hút nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh thu hút 799 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, chiếm 40,7% tổng số dự án và 17,1% tổng vốn đăng ký; Hà Nội thu hút 436 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, chiếm 22,2% về số dự án và 17,1% vốn đăng ký. Ngoài TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai cũng là những địa phương thu hút sự quan tâm của DN EU.

Hà Lan, Vương Quốc Anh, Pháp, Luxembourg và Cộng hòa Liên bang Đức là 5/24 quốc gia EU đầu tư mạnh nhất vào Việt Nam. Các quốc gia này chiếm 71,7% tổng số dự án và 83,1% tổng vốn đăng ký của EU tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dẫn đầu trong số các quốc gia EU đầu tư mạnh tại Việt Nam là Hà Lan. Hiện tại, các DN Hà Lan đã đầu tư vào Việt Nam 282 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 7,6 tỷ USD, chiếm 14,3% tổng số dự án và 25,5% tổng số đăng ký của EU tại Việt Nam. Không chỉ đầu tư mạnh, các dự án FDI của Hà Lan vào Việt Nam cũng có quy mô vốn bình quân lớn, khoảng 27,1 triệu USD/1 dự án, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân một dự án FDI vào Việt Nam là khoảng 13 triệu USD

Nguồn: Báo Công Thương

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199