4/ Phát minh túi giúp giảm tình trạng lái xe khi say rượu

Frito-Lay mới đây đã phát triển một sản phẩm cho phép đo nồng độ cồn trong máu và thậm chí còn giúp đặt dịch vụ xe Uber.

Frito-Lay và công ty quảng cáo Goodby Silverstein & Partners đã kết hợp với nhau để tìm ra một phương thức sáng tạo góp phần ngăn chặn tình trạng lái xe khi say xỉn – túi đo nồng độ cồn. Phát minh mới này của họ có tên: túi tiệc tùng (The Party Bag), là một túi bim bim Tostitos được trang bị bộ phận cảm biến đặc biệt cho phép đo nồng độ cồn trong máu của bất cứ ai thở vào đó.

Nếu vòng tròn chuyển màu xanh, có nghĩa là người dùng đủ tỉnh táo để có thể điều khiển xe an toàn. Ngược lại, khi nồng độ cồn trong máu của người sử dụng quá cao, vòng tròn sẽ chuyển qua màu đỏ và hiển thị dòng chữ “không sử dụng rượu bia khi lái xe”. Túi này cũng tích hợp công nghệ NFC kích hoạt gọi xe Uber khi có ai đó đập điện thoại vào túi. Tất nhiên đây là một phần của chiến lược tiếp thị, nhưng nếu nó giúp nhắc nhở mọi người về nhà an toàn thì rõ ràng đây là một cách làm rất đáng hoan nghênh.

(Theo: psfk.com)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199