Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) tổ chức buổi Tọa đàm khoa học ”Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021“. TS. Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì buổi Tọa đàm.

Buổi Tọa đàm có sự tham dự của GS. TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng và đại diện Lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Gia đình như: Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Thư viện, Vụ Gia đình…; đại diện Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có liên quan như Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Viện phim Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,…

Mục tiêu của Tọa đàm là để rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021. Vì vậy, các ý kiến tại Tọa đàm tập trung vào nội dung chính: (1) Sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, gia đình; (2) Xác định lĩnh vực, đối tượng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần bổ sung xây dựng mới bao gồm: Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế (hoặc khu vực); Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi hoặc bổ sung nội dung của tiêu chuẩn đã ban hành và đang có hiệu lực; Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần xây dựng mới (phù hợp quy định của pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội).

Các ý kiến tại buổi Tọa đàm là cơ sở để Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021 ./.