Ngày 05/4/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu và tổ chức tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí tại Việt Nam.

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Lặn biển thể thao giải trí; Tiêu chuẩn cơ sở, vật chất, trang thiết bị luyện tập và thi đấu thể thao thành tích cao môn Lặn biển thể thao giải trí được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Theo Thông tư, các quy định về cơ sở vật chất gồm:

1. Khu vực lặn biển phải có đầy đủ hệ thống phao tiêu, biến báo được định vị phù hợp với tọa độ trên bản đồ. Phao tiêu, biển báo phải có màu sắc tương phản với màu nước và cảnh quan môi trường dể dễ quan sát.

2. Có phương tiện thủy nội địa vận chuyển người lặn biển, người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ và các trang thiết bị, dụng cụ môn Lặn biển thể thao giải trí.

3. Có khu vực tập kết phương tiện thủy nội địa và neo đâu phương tiện thủy nội địa.

4. Có phòng thay đồ, gửi đồ, nhà tắm, khu vực vệ sinh cho người lặn biển; có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế

5. Có sổ theo dõi người lặn biển bao gồm những nội dung chủ yếu: Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, tình trạng sức khỏe của người lặn biển, địa chỉ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết.

6. Có bảng nội duy lặn biển quy định nội dung chủ yếu: Giờ tập luyện, các đội tượng không được tham gia, biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngoài ra còn các quy định về trang thiết bị, bảo đảm an toàn, mật độ hướng dẫn tập luyện, tập huấn nhân viên chuyên môn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2018./.