Ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp và trao đổi các nội dung liên quan đến việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án của Ban Kinh tế Trung ương “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” đã chủ trì buổi họp.

Đến dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và phụ cận. Nội dung buổi họp nhằm trao đổi, phổ biến các nhiệm vụ về tiếp cận cuộc CMCN lần thứ 4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tình hình triển khai Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư; Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020.

Trước đó, ngày 17/4/2018 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ khu vực Hà Nội./.